Ønsket du å avbryte din PayPaldonasjon?

Hei, vi har registrert at du ikke fullførte donasjonen via PayPal, var dette med hensikt? Om, ikke, så vet du det iallefall nå at den ikke gikk igjenom.

Trenger du noe hjelp, ta kontakt med oss på mail: bamakobyvespa@gmail.com

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>