Bokanbefaling – Adventure Motorcycling Handbook, Chris Scott

Denne boken er sannsynligvis den mest sammenfattede guiden for motorsyklister som drømmer om, eller planlegger å, gjennomføre langstrakte eventyr på motorsykkel – det være seg om man ønsker å kjøre fra Timbuktu til Kathmandu, fra Pategonia til Mongolia, valfarte Afrika eller Asia på kryss og tvers, utforske Alaska eller Sydamerika… eller hvor en man ønsker å legge eventyret sitt til… dette er den offisielle bibelen for motorsykkeleventyreren og den første boken man bør kjøpe for å begynne planleggingen.

adventure motorcycling handbook

Chris Scott, Adventure Motorcycling Handbook

Chris Scott er i overlandingmiljøet annerkjent for å være en av de ubestridte ledende overlanding-guruene med hundre-tusener av kilometer på baken og titalls år med erfaring fra hele verden. Chris Scott har her laget en guide som er lettfattelig, ryddig og meget informativt.

Boken dekker alt fra valg av sykkel, utstyr, verktøy, førstehjelpsutstyr, reservedeler og forbruksmatriell. Den tar for seg byråkratiske spørsmål, korrupsjon, sikkerhet, helse, transport av kjøretøy med mer. Den tar også for seg viktige betraktninger i forhold til reisefølge, valg av reiseruter, planlegging, fremdrift, økonomi… Boken er rett og slett rimelig komplett.

Likevel, bokens omfang og fokus på detaljer, risikomomenter, og planleggingsaspekter, kan fort bidra til å skremme manskiten ut av enhver eventyrer og parkere dem hjemme i sofaen – oppslukt med detaljer som i realiteten ofte ikke er så kritiske som boken kan gi inntrykk av, kan få leseren til enten å forkaste et eventyr, eller utsette det til gjennomføringen kan virke “mer realistisk gjennomførbart”.

Motstykket til denne boken er Emilio Scottos, The Longest Ride. Emilio Scotto kjørte ut i verden uten en plan, uten erfaring eller penger, og med et kjøretøy de aller fleste ville ansett som uegnet til formålet – han kjørte verden på kryss og tvers og inn i de mest utilgjengelige områder, noen ganger under forhold som knapt er farbart til fots… og det på en Honda Goldwing (du kan lese bokanmeldelsen vår her).

Planlegger du, eller drømmer du om et eventyr på en motorsykkel eller Vespa, ja da bør du lese begge disse bøkene.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)
This entry was posted in Adventures, General, Literature. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>