Bokanmeldelse – Lawrence Hacking “To Dakar And Back”

Deltakere i Budapest to Bamako ønsker ofte å trekke paraleller til det legendariske endurorallyet Paris-Dakar. Selv om Budapest to Bamako følger mange av de samme rutene og går gjennom de samme områdene, har tilsvarende antall km på tilsvarende kort tid, så er kontrasten mellom de to Rallyene som natt og dag.

To Dakar And Back

To Dakar And Back

Lawrence Hacking gir en svært innsiktsrik beskrivelse av sine opplevelser som deltaker i privatiskategorien for motorsykler i Paris-Dakar, et rally hvor knapt 50% av motorsykkelførerene fullfører (i motsetning til Budapest to Bamako hvor så godt som alle fullfører). Som leser blir man svært ydmyk og full av respekt for prestasjoner som nærmest kan regnes som umenneskelige for enhver toppidrettsutøver. Glem Ironman og andre utholdenhetsidretter – ingenting kan sidestilles med Dakar. Budapest to Bamako vil kunne regnes som en søndagstur i sammenlikningen. Vil du virkelig vite hvorfor, les boken!

Boken kan anbefales på det sterkeste

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)
This entry was posted in General, Literature. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>