Hvor befinner vi oss i verden?

Ny viktig gadget er i boks. SPOT Satellite GPS Messenger. Denne GPS-boksen gjør det mulig for dere å følge ruten vår i sanntid og hele tiden vite hvor vi er via Google Maps applikasjon. I tillegg har vi også mulighet til å sende meldinger og be om SOS assistanse gjennom GEOS (internasjonal nødmeldingsssentral) hvor eksakte koordinater inkluderes. Dette håndteres uavhengig om vi er utenfor radiosignal da alt går via satelitt. På denne måten vil venner og familie kunne føle seg trygge samtidig som man til enhver tid vet hvor vi er.  Det er moren og faren til Adrien som har gleden av å sponse oss med denne boksen, noe som roer nervene deres betraktelig mye :-) Tusen takk for det!

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)
This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>