Mali Health Organizing Project

Budapest-Bamako-rallyet er et veldedighetsrally. Tanken til arrangørene har hele tida vært at man skal gi noe tilbake til de stedene vi raser igjennom.  Og som de andre lagene som skal delta er vi også med på dette.

Det offisielle veldedighetsprosjektet til Budapest-Bamako 2012 er desverre ikke klart ennå, men vi liker å ha ting klart i god tid og har funnet vårt eget lille prosjekt å støtte. Etter tips fra tidligere deltakere i B2B-rallyet, Copernica Adventures har vi gått for organisasjonen Mali Health Organizing Project.

Mali Health Organizing Project

Hjelp oss å hjelpe...

MHOP jobber med å organisere klinikker og opplyse slum- og landsbybeboere i områdene nord for Bamako. Spedbarndødligheten i Mali er veldig høy. 1 av 5 dør før de fyller 5 år og 81% av voksne kan hverken lese eller skrive. Vi tror de to prosjektene til MHOP som vi har valgt å støtte kan være med på å endre på dette:

Action for Health:

Dette prosjektet støtter opp om driften av den nylig bygde klinikken i Sikoro-Sourakabougou (Community Health Center of Sikoro-Sourakabougou). Den ble bygget i samarbeid med myndighetene, og driftes av lokalsamfunnet selv gjennom et lokal-valgt styre.

MHOP utdanner lokale helsearbeidere slik at landbyboerne kan drifte denne klinikken selv.

Klinikken sørger for gratis behandling av de viktigste dødårsakene for barn under 5 år (diaré, feilernæring, malaria, meslinger) samt andre akutte tilfeller.

For å hindre at de aller fattigste lar være å benytte seg av tilbudet på grunn av dårlig råd legger dette prosjektet til rette for en slags dugnadsarbeid. Alle voksne deltar på tre dugnader i året som en slags betaling for videre drift av klinikken

Radio “Building Beautiful Communities” (Sigida Joli)

81% av voksne i Mali kan ikke lese og skrive. Men nesten alle (98%) har tilgang til radio. Dette er kanskje den viktigste kanalen i å nå ut til slumboerne.  Dette programmet sendes på den viktigste radiokanalen i Bamako, Radio Djekafo.

Som et slags mini-demokratiseringsprosjekt er dette programmet med å informere og skape debatt og kontakt mellom lokale myndigheter og slumbeboere. Samtidig tar de i hvert program opp aktuelle problemer, diskuterer løsninger og hvordan den enkelte kan involvere seg i forbedre ting i slummen.

 

Mer informasjon om MHOP og deres ulike prosjekter finnes på nettsida deres. Pengene vi samler inn går direkte til organisasjonen som kanaliserer dette videre til de to prosjektene vi har sett oss ut.

 

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)
This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>