Bamako By Vespa nå på fjesboka!

For å gjøre det enklere for deg å følge med har vi nå integrert bloggen vår med en nyopprettet Bamako By Vespa Fanpage på Facebook

Hver gang vi poster et nytt inlegg vil de som har valgt å “like” fanpagen få et kort sammendrag av blogginlegget rett i sin egen facebookprofil. På denne måten slipper du slippe å besøke bloggen vår for hver bidige dag for å holde deg oppdatert.  Videre, så vil de som har valgt å trykke på Facebook sin “like-knapp” (i høyre kolonne på bloggen vår), automatisk få sitt facebook-profilbilde vist for alle sine facebookvenner som også “liker” Bamako By Vespa. Kanskje noen du kjenner også liker oss? La dem få vite det da vel – trykk “like” i høyrekolonnen du og!

“Like” knappen ved hvert inlegg fungerer som vanlig, og du vil ikke bli “medlem” av fanpagen ved å trykke på denne.

Vi setter stor pris på at du hjelper oss med jungeltelegrafien ved å “like” vår fanpage på facebook og ved å “like” enkeltartikler.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)
This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>