100% av overskuddet går nå til MHOP!

Vi har besluttet at vi skal donere 100% av alle rene pengedonasjoner til Mali Health Organising Project (mot en 50/50 deling mellom MHOP og Team Bamako By Vespa slik det opprinnelig var tenkt). I tilegg har vi besluttet at 100% av alt overskudd fra t-skjortesalg, sponsorinntekter, prositusjon, etc, t.o.m. idag, skal også skal gå uavkortet – med andre ord, vi er like fattige som når vi startet å samle inn penger.

Når du fra og med nå gir rene pengedonasjoner (uten gjenytelser), feks via PayPal-knappen til høyre, legger penger på bøssene våre, etc – så vil 100% gå uavkortet til MHOP – med mindre du sier fra om at du ønsker at hele eller deler av summen skal gå til selve teamet. Andre regler vil fortsatt gjelde der det er snakk om sponsing mot gjenytelser, salg av teameffekter, etc. For mer info se sponsorsidene.

Vi er nå oppe i 9.619,- til MHOP (det var en trykkleif i et tidligere innlegg som nå er slettet).

Eksempler på hvor langt pengene strekker til for MHOP:

10$ gir 20 kvinner medisinsk behandling
100$ gir to kvinner økonomisk uavhengighet gjennom mikrolån
200$ gir 80 kvinner helse-fagbøker
500$ finansierer et teaterbasert utdanllses-/opplysnings-kampanje for 2000 mennesker
5.000$ finansierer ett års sendetid for å gi slumen en stemme i Malis viktigste radiokanal, et demokratiseringsprosjekt

Vi takker så ydmykt for din støtte

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)
This entry was posted in Aid work, General, Sponsorship. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>